Comprar entradas- Excavaciones

icono numero entradas Data

icono numero entradas Núm. de persoas

Seleccione a data

Seleccione o número de persoas e indique o tipo de entrada. O número máximo de entradas debe estar comprendido entre 1 e 6

  • Entrada General
    10.00
  • Entrada Reducida
    8.00
VISITAS TEMÁTICAS EN CASTELÁ

Fundación Catedral informa ó visitante que as visitas temáticas ás Cubertas da Catedral / Tribuna / Excavacións arqueolóxicas farase en castelá.

A entrada inclúe, ademáis, o acceso libre, en calquera momento da data seleccionada dentro do horario de apertura, ó Pazo de Xelmírez (exposicións temporais) e ós centros integrados no proxecto Compostela Sacra (último acceso una hora antes do peche).

Informámoslle que non se admiten nin cambios nin cancelacións a menos de 48 horas antes do día da súa visita.

A Fundación Catedral resérvase o dereito ó peche de calquera espazo sin previo aviso e por causas xustificadas.

icono numero entradas horarios

    Promociones

    Info promociones